Algemeen
Reglement
Home website
Annulaties, eender wanneer, dienen steeds schriftelijk te gebeuren per post of per e-mail. Telefonische annulaties worden niet aanvaard.
Bij annulering na het versturen van de uitnodiging tot deelname, dit is 3 à 4 weken voor de wedstrijd, wordt 10,00 € aangerekend, aangezien de catalogus dan reeds gemaakt is.
Wijzigingen van groep kunnen niet meer gemaakt worden vanaf 10 dagen voor de wedstrijd. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor loopse teven.
Deelnemers die hun inschrijvingsgeld betalen voor 1 april, krijgen voorrang van deelname. Een deelnemer die betaald heeft en op de reservelijst staat, krijgt na 1 april voorrang op een deelnemer die niet betaald heeft maar wel een deelnamebevestiging ontvangen heeft.
De deelnamebevestiging is pas bindend als het inschrijvingsgeld voldaan is.
Deelnemers die ingeschreven zijn voor de wedstrijd, maar hun inschrijvingsgeld nog niet voldaan hebben bij het samenstellen van de catalogus, kunnen niet deelnemen, tenzij ze hun betaling alsnog voldoen. Niet betaald = niet deelnemen.